Animační programy

(zapojení diváků)

Pro dospělé:

Výuka základních pohybů orientálního tance

Výuka etnických tanců (řecké, izraelské, romské, oblast Balkánu....) - jednoduché krokové variace v kruhu nebo řadě

Pro děti:

Zumba kids a pohybové hry - vhodné na různé dětské akce a party. Tanec a pohyb formou hry a zábavy